Ogrzewanie podłogowe kalkulator

Gruntowa pompa ciepła

Obecnie na rynku polskim dostępnych jest kilka rodzajów pomp ciepła. Do najbardziej efektywnych i najczęściej wykorzystywanych zalicza się gruntowa pompa ciepła. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim możliwościom 100% zaspokojenia zapotrzebowania energetycznego jakie wytwarza przeciętny dom jednorodzinny. Mowa tu nie tylko o ogrzewaniu ale także podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej. Gruntowa pompa ciepła sprawdza się idealnie w polskich warunkach klimatycznych.

gruntowa pompa ciepła
gruntowa pompa ciepła

Instalacja gruntowej pompy ciepła

Montaż gruntowej pompy ciepła polega, uogólniając, na stworzeniu dolnego i górnego źródła ciepła; przy przejściu z jednego do drugiego, przy wykorzystaniu procesów termoregulacji dochodzi do przekazania ciepła. Źródłem dolnym, wchodzącym w skład instalacji gruntowej pompy ciepła może być kolektor gruntowy pionowy lub poziomy. W zależności od wybranego rodzaju umieszczony zostaje na około 1,5 metra pod ziemią albo do 130 metrów. Źródło górne tworzy instalacja grzewcza, centralne ogrzewanie, podłogówka bądź ogrzewanie ścienne. Typ instalacji grzewczej nie ma wpływu na użytą pompę ciepła.

Zasada działania gruntowej pompy ciepła

To jak działa gruntowa pompa ciepła opiera się na tzw. lewobieżnym obiegu termodynamicznym. Cały układ tworzony przez poszczególne elementy jest zamknięty, zaś w jego wnętrzu krąży ekologiczny czynnik roboczy, którym najczęściej jest glikol. Obieg czynnika jest wymuszany przez, zasilaną energią elektryczną, pompę obiegową. Energia z gruntu zostaje pozyskana w wyniku parowania czynnika roboczego. Następnie zostaje ona przekazana w postaci pary do sprężarki, a później do skraplacza gdzie oddaje energię do źródła górnego.

Instalacja gruntowej pompy ciepła może trwać od 1-2 dni, aż do kilkunastu. Wszystko zależy od wynajętej firmy oraz wybranego rodzaju kolektora. Cena gruntowej pompy ciepła również uzależniona jest od tego ostatniego czynnika. Kolektor pionowy jest bowiem zdecydowanie droższy od poziomego, jednak jego zaletą jest wydatne oszczędzanie miejsca na działce.

Zobacz również: pompy ciepła instalatorzy, regulator temperatury ogrzewania podłogowego.